Hadisen | Personuppgifter
22061
privacy-policy,page-template-default,page,page-id-22061,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.1,paspartu_enabled,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-22557

För oss på Hadisen Holding Sweden AB är detta helt naturligt då hantering av personuppgifter i många avseenden är kärnan av det vi gör. Men du behöver givetvis känna dig trygg med att dina uppgifter hanteras på rätt sätt.

 

Varför behöver vi dina personuppgifter?

För att kunna anordna personlig assistans behöver vi samla in vissa personuppgifter. Det kan gälla läkarintyg inför en ansökan, ADL bedömning, uppgifter från skola, psykologutlåtande, handlingar från kommunen samt handlingar från Försäkringskassan.

 

Vem får tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter är endast tillgängliga för kanslipersonal inom Hadisen Holding Sweden AB som behöver ta del av dem för att kunna uppfylla avtalet med dig eller uppfylla rättsliga förpliktelser. Samtliga i personalen har tecknat sekretessavtal vilket innebär att dina uppgifter inte förs vidare till obehöriga.

Vi kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Hadisen Holding Sweden AB räkning, dvs. personuppgiftsbiträden till Hadisen Holding Sweden AB. Det är dock alltid Hadisen Holding Sweden AB som ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt.

 

Hur skyddas dina personuppgifter?

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

 

Hur lagrar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att lagra dem för att slutföra ärendet som uppgifterna samlades in för. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process. Personuppgifterna bevaras i så fall endast för att uppfylla sådana rättsliga förpliktelser.

 

Vem kan jag kontakta om jag har ytterligare frågor?

Personuppgiftsansvarig är Hadisen Holding Sweden AB. Kontaktuppgifter är Hadisen Holding Sweden AB, BOX 176 07, 200 10 Malmö och 040-97 91 59. Det går även bra att skicka ett mail till pu-ansvarig@hadisen.se. Till personuppgiftsansvarig kan du även vända dig om du önskar få tillgång till de uppgifter vi har lagrat om dig eller om du anser att någon uppgift om dig är felaktig och du vill få den korrigerad. Du kan närsomhelst begära ut samtliga personuppgifter som vi har sparade om dig.

 
Dataskyddsombud går att kontakta genom mail dso@hadisen.se.